امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

دانلود فــرمـهـا

 1. فرم انصراف سهمیه استعدادهای درخشان درخواست کنندگان مقطع کارشناسی ارشد
 2. فرم شناسنامه علمی جدید سال 96
 3. قابل توجه متقاضیان دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات و دانشنامه به صورت غیرحضوری
 4. فرم گزارش توجيهي تدوين برنامه درسي دانشگاه هاي سطح يک و دو
 5. فرم درخواست ايجاد -اجرای رشته جدید دانشگاه ارومیه
 6. فرم تدوین مشخصات کلی برنامه درسی رشته در مقطع کارشناسی ارشد
 7. فرم تدوین مشخصات کلی برنامه درسی رشته در مقطع دکتری
 8. فرم بازنگری برنامه درسی
 9. فرم تعهد محضری
 10. فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون دانشگاه ارومیه براي سال تحصيلي 99-98
 11. فرم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 مختص دانشجویان دانشگاه ارومیه
 12. فرم گواهی رتبه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد
 13. فرم گواهی رتبه کارشناسی
 14. فرم درخواست بررسی تغییر رشته
 15. فرم تایید میانگین واحدهای گذرانده
 16. فرم شماره13-تایید فارغ التحصیلان رتبه اول
 17. فرم شماره15-تعهد فراغت از تحصیل
 18. فرم شماره16-تقاضانامه استفاده از آموزش رایگان
 19. فرم شماره14-گواهی معدل و مدرک کارشناسی
 20. فرم دانشجويان شاهد و ايثارگر-کارشناسی
 21. فرم پرونده پزشكي
 22. فرم پایش فرهنگی و فوق برنامه
 23. پرسشنامه پیشینه و علایق ورزشی
 24. فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی»
 25. برگ درخواست معافیت تحصیلی
 26. فرم شماره5-استفاده از آموزش رايگان
 27. فرم شماره4-استفاده از آموزش رايگان
 28. فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف
 29. فرم تقاضانامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی
 30. برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی ورود به دانشگاهها (پذیرش غیرمتمرکز)
 31. فرم درخواست ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (روزانه، شبانه ، نیمه حضوری و پردیس دانشگاهی)