معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام در هسته‌های نخبگانی شهید احمدی روشن... ادامه مطلب
راهنمای نحوه حضور غیاب دانشجویان توسط اساتید از طریق وب... ادامه مطلب

معاون و مدیران

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
دکتری
رتبه علمی :
استاد
a.mozaffari@urmia.ac.ir
مدیر خدمات آموزشی
دکتری
رتبه علمی :
دانشیار
j.jalilian@urmia.ac.ir
مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
دکتری
رتبه علمی :
استاد
m.esmaiili@urmia.ac.ir