امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی تلفن مستقیم دورنگار
1 آقای دکتر علیرضا مظفری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2314  (87-88) 32755298 - 32752843 32752842
2 آقای اسلام کان محبت مسئول دفتر  2314 (87-88) 32755298   
3 خانم بختیاری کارشناس هیات ممیزه 104 2320  داخلی دانشگاه  
4 آقای دکتر جلیلیان مدیر خدمات آموزشی 103    
5   مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی 106    
6 آقای قربان عباسی معاون مدیر کل 105    
7 آقای مسعود اکبری رئیس اداره صدور دانشنامه 119    
8 آقای نادر رجبی اداره هدایت استعداد های درخشان  122    
9 آقایان حیدر پور - ستوده بایگانی آموزش 113    
10 آقای دمیرچی عامل مالی 124    
11 آقای جلیل فرخی رییس اداره ثبت نام 111    
12 آقای بابک کریمی  کارشناس سامانه سجاد-لغو تعهد آموزش رایگان 107    
13 آقای یوسفی صدور تاییدیه تحصیلی 128    
14 آقای کریم خانی  صدور دانشنامه 128    
15 آقای مهندس میر قاسمی مسئول سیستم آموزشی سما 121    
16 آقای نقی صالح مرام تسویه حساب فارغ التحصیلان 120    
17 آقای بهزاد مشک آبادی کارشناس انتقال ، مهمانی(نیمسال،تک درس)، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته (مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی دامپزشکی) 112    
18 آقایان سعید عنانی - میرزایی کارشناسان ثبت نام 115    
19 خانم اسدی کارشناس تأییدیه تحصیلی 118    
20 خانم رادپور صدور گواهی موقت 118    
21 خانم رزاقی و آقایان یعقوب کریمی  و محمدی دبیرخانه آموزش 110    
22 خانم حسن زاده - خانم جوادی  کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی 127 32753171  
23 خانم جعفرپور رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 125    
24 خانم ملاابراهیم لو- خانم رحمانی - خانم حسینی کارشناسان تحصیلات تکمیلی 126    
25 خانم نصیری کارشناس اداره سوابق تحصیلی 116    
26 آقای شیدایی کارشناسان نظارت و ارزیابی  123