امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو 

ایمیل دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه: dabir.edu@urmia.ac.ir

کد پستی 5756151818 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی تلفن مستقیم دورنگار
1 آقای دکتر سجاد چهره قانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2314  (87-88) 32755298 - 32752843 32752842
2 آقای اسلام کان محبت مسئول دفتر  2314 (87-88) 32755298   
3          
4 آقای دکتر جلیلیان مدیر خدمات آموزشی 103    
5 آقای دکتر علیزاده مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی 106    
6 آقای قربان عباسی معاون مدیر کل 105    
7 آقای مسعود اکبری رئیس اداره صدور دانشنامه 119    
8 آقای سعید عنانی رئیس اداره هدایت استعداد های درخشان  122    
9 آقای جانفشانی بایگانی آموزش 113    
10 آقای محمدی امور مالی هم آوا 124    
11          
12 آقای بابک کریمی  کارشناس سامانه سجاد-لغو تعهد آموزش رایگان 107    
13 آقای یوسفی صدور تاییدیه تحصیلی 127    
14 آقای کریم خانی  کارشناسان ثبت نام 112    
15 آقای مهندس میر قاسمی رییس اداره ثبت نام 111    
16 آقای نقی صالح مرام تسویه حساب فارغ التحصیلان 120    
17 آقای بهزاد مشک آبادی کارشناس اداره دانش آموختگان 128    
18 آقای میرزایی کارشناسان ثبت نام 115    
19 خانم اسدی کارشناس تأییدیه تحصیلی 118    
20 خانم رادپور صدور گواهی موقت 118    
21 خانم شیخی و آقایان یعقوب کریمی و اسکندرنژاد دبیرخانه آموزش 110    
22 خانم جوادی کارشناس سوابق تحصیلی 127 32753171  
23 خانم جعفرپور رئیس اداره تحصیلات تکمیلی 125    
24 خانم سخی نیا- خانم محمدزاده - خانم حسینی کارشناسان تحصیلات تکمیلی 126    
25 خانم رحمانی کارشناس سوابق تحصیلی 116    
26 آقای شیدایی    123