امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

اهداف مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در اجرای ماده 21 ، به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی در امر سیاستگذاری، هدایت، حمایت، اعتباربخشی و نظارت بر مهارتی متناسب با نیازهای شغلی، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه ارومیه با اهداف زیر پایه گذاری گردید:

-آموزش مهارت های لازم متناسب با هر رشته دانشگاهی به منظور ایجاد کسب و کار و یافتن شغل مناسب

-فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان با مفاهیم کارآفرینی، ایده های جدید، سرمایه گذاران و کارافرینان موفق کشور جهت ایجاد و توسعه کسب و کار

-ارایه مشاوره تخصصی به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در خصوص ایجاد کسب و کار و یافتن شغل مناسب

-ارایه آموزش ها و راهنمایی‌های لازم به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه به منظور ایجاد درک بهتر از نحوه استفاده از فرصتها و حمایت‌های موجود در کشور در زمینه کارآفرینی و اشتغال

-ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید و تلاش در جهت بازآفرینی ابعاد و ارکان دانشگاه به منظور حرکت به سوی ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور

-ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات بین دانشگاه و مراکز صنعتی، خدماتی و نهادهای دولتی در زمینه فرصتهای شغلی -شناسایی و اطلاع رسانی فرصتهای اشتغال و انجام مشاوره و هدایت دانش آموختگان جهت یافتن شغلی پایدار

رئیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
دکتر فریدون نقیبی
داخلی 104
کارشناس