امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر ابوالفضل علی رضالو
سمت رئیس مرکز
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن داخلی 104
دکتر کیومرث شهبازی
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن
امیر شیدایی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن 123
مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
تلفن 119
دکتر جلال جلیلیان
سمت مدیر خدمات آموزشی
واحد مربوطه مدیریت خدمات آموزشی
تلفن 103
سید جمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 121
سرکار خانم مهناز حسینی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
سرکار خانم رقیه محمدزاده
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
کارشناس
سمت کارشناس
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن

Pages