امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

کارکنان معاونت آموزشی

امیر شیدایی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن 123
مجید حاتمی
سمت کارشناس کامپیوتر
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 122
دکتر کیومرث شهبازی
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن
مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
تلفن 119
سید جمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 121
سرکار خانم مهناز حسینی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 32755287 -044 داخلی 125-126
سرکار خانم رقیه محمدزاده
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 32755287 -044 داخلی 125-126
سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 32755287 -044 داخلی 125-126
سرکار خانم رقیه جعفر پور
سمت رییس اداره
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن داخلی 125
دکتر امیر توکمه چی
سمت رئیس ادراه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
واحد مربوطه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
تلفن +98-9141473201

Pages