امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر فریدون نقیبی
سمت رئیس مرکز
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن داخلی 104
مهندس سجاد حسن بگلو
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 121
دکتر جواد علیزاده کاکلر
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن داخلی 106 - 32755288-044
دکتر جلال جلیلیان
سمت مدیر خدمات آموزشی
واحد مربوطه مدیریت خدمات آموزشی
تلفن 103
مهندس سیدجمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
مسلم کریم خانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
تلفن 119
سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
کارشناس
سمت کارشناس
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن
سرکارخانم جوادی
سمت کارشناس مسئول اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 116

Pages