امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر فریدون نقیبی
سمت رئیس مرکز
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن داخلی 104
دکتر جواد علیزاده کاکلر
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن
امیر شیدایی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن 123
دکتر جلال جلیلیان
سمت مدیر خدمات آموزشی
واحد مربوطه مدیریت خدمات آموزشی
تلفن 103
سجاد حسن بگلو
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 121
مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
تلفن 119
سرکار خانم رقیه محمدزاده
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
کارشناس
سمت کارشناس
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن
سرکار خانم رقیه جعفر پور
سمت رییس اداره
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن داخلی 125

Pages