امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارکنان معاونت آموزشی

دکتر جواد علیزاده کاکلر
سمت مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی
واحد مربوطه مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی
تلفن
دکتر فریدون نقیبی
سمت رئیس مرکز
واحد مربوطه مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
تلفن داخلی 104
مهندس سجاد حسن بگلو
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی
تلفن 121
مسلم کریم خانی
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 112
مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
تلفن 119
دکتر جلال جلیلیان
سمت مدیر خدمات آموزشی
واحد مربوطه مدیریت خدمات آموزشی
تلفن 103
مهندس سیدجمال میرقاسمی
سمت رئیس اداره
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 111
امیر شیدایی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115
سرکار خانم مهناز حسینی
سمت کارشناس مسئول
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
سرکار خانم رقیه محمدزاده
سمت کارشناس
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126

Pages