امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

کادر اداره تحصیلات تکمیلی و شرح وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم جعفرپور رئیس اداره تحصیلات تکمیلی

اهم وظایف:

1-     کاربر دانشگاه ارومیه در پرتال ارتباطی وزارت علوم.

2-    ثبت ظرفیت پذیرش کلیه رشته­های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در هر سال تحصیلی.

3-    برنامه ریزی برای مصاحبه دکتری در هر سال تحصیلی.

4-    مسئولیت ثبت نمره­های داوطلبان مصاحبه شونده و تطبیق معدل­های کلیه داوطلبان با اطلاعات ثبت شده در پورتال.

5-    ابلاغ شیوه نامه­های اجرایی سازمان سنجش به دانشکده­ها و سایر مکاتبات در این خصوص.

6-    برنامه­ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اجرای جلسات با مسئولین محترم آموزش دانشکده­ها به منظور اعمال شیوه­نامه­های ثبت نام.

7-    ثبت معدل دوره کارشناسی تمامی دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی ارشد در پورتال وزارت علوم و شناسایی اسامی "لغو قبولی به علت مغایرت معدل" .

8-     انجام مکاتبات و استعلام ها در تمامی موارد با سازمان سنجش، وزارت علوم و سازمان نظام وظیفه عمومی و ...

کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی:

1-     سرکار خانم حسینی کارشناس مسئول دانشکده­های علوم، شیمی، پژوهشکده نانو فناوری، اقتصاد و مدیریت، علوم ورزشی و کاربر دانشگاه ارومیه در سامانه سجاد (لغو تعهد آموزش رایگان دانشجویان اخراجی و انصرافی در مقطع تحصیلات تکمیلی)

2-    سرکار خانم محمدزاده کارشناس دانشکده­های فنی و مهندسی ،برق و کامپیوتر، ادبیات و علوم انسانی .

3-    سرکار خانم سخی نیا کارشناس دانشکده­های دامپزشکی،کشاورزی و منابع طبیعی ،هنر و میاندوآب

اهم وظایف کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی:

1-      بررسی و رفع نقص پرونده­های کلیه دانشجویان برای تمامی ورودیها

2-      بررسی وضعیت نظام­وظیفه آقایان و ثبت معافیت تحصیلی آنها در سیستم هم­آوا و انجام کلیه امورات مربوط به نظام وظیفه از جمله (ابطال معافیت اخراجی و انصرافی، اعلام وضعیت به حوزه نظام وظیفه، درخواست سنوات ارفاقی 1 و2 و مهلت معرفی ).

3-     انجام کلیه امورات مربوط به انتقال، مهمان، تغییر رشته و انصراف دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارسال مدارک ثبت نامی دانشجویان انتقالی، اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان مهمان و انتقالی و ارسال نمرات جهت تطبیق واحد.

4-    اجرای احکام کمیسون موارد خاص کلیه دانشکده­ها.

5-    بررسی درخواستهای دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه دانشکده­ها.

6-    ثبت نام  دانشجویان استعداد­های درخشان در مقطع ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی

7-    ثبت نام سری اشتباهات در انتخاب رشته  در سه سری متفاوت و ارسال مدارک دانشجویان مذکور.

8-    مکاتبه با ارگانهایی که وضعیت آموزشی کارمندان را از دانشگاه ارومیه در مقطع ارشد و دکتری استعلام می نمایند.

9-     بررسی وضعیت دانشجویان اخراجی و انصرافی کلیه دانشکده­ها برای هر نیمسال تحصیلی.

10-  بررسی درخواستهای فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

11-   ارسال فرم­های بررسی صلاحیت عمومی دانشجویان استعداد درخشان به دفتر گزینش دانشجو وزارت علوم

12-  ارائه گواهی اشتغال به تحصیل جهت دریافت مدرک تحصیلی مقطع قبلی (صرفا برای آقایان دارای معافیت تحصیلی) و ....

تلفن:32755287 -044 داخلی 125-126

ایمیل :tahsilattakmili@urmia.ac.ir