امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

استعدادهای درخشان

حوزه معاونت آموزشی پیرو آیین نامه های استعداد های درخشان به منظور ارائه خدمات مطلوب و پرورش استعدادهای درخشان و حمایت از دانشجویان ممتاز و برگزیدگان علمی، جهت حصول به اهداف زیر اقدام به راه اندازی سایت استعداد های درخشان نموده است. امید است با تعامل دانشجویان عزیز با دفتر استعدادهای درخشان و با ارائه نظرات، پیشنهادات وانتقادات سازنده از طریق این سایت زمینه تسهیل ادامه تحصیل و برخورداری ازمزایای امتیاز ممتازی را فراهم نموده و باعث رشد و افزایش اعتبار دانشگاه و بالندگی و شکوفایی هرچه بهتر کشور فراهم گردد.

اهداف

1- شناسايي استعدادهاي درخشان

2- هدايت و شكوفاسازي استعدادهاي درخشان از طريق تدوين مقررات و تصويب و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص

3- حمايت مادي و معنوي از استعدادهاي درخشان

4- جذب استعدادهاي درخشان در مراكز علمي كشور

مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
نادر رجبی
31942692 - 32755297

اطلاعیه های واحد

Pages