امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

 

دانلود تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه، سال تحصیلی 1402-1401 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 

 

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه ، در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه 
1 ثبت نام ترم تابستان 1401 (به صورت اینترنتی) 1401/04/25 الی 1401/04/30
2 شروع کلاسهای ترم تابستان 1401 1401/05/01
3 پایان کلاسهای  ترم تابستان 1401 1401/06/03
4 امتحانات ترم تابستان 1401 1401/06/05 الی 1401/06/10
5 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1401/06/16
6 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه/رساله 1401/06/31
7 پایان مهلت ثبت نمرات ترم تابستان 1401 1401/06/20
8 انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید طبق اعلام سازمان سنجش
9 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1401/06/09 الی 1401/06/23
10 مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول 1401/06/12 الی 1401/06/23
11 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو)به صورت اینترنتی  1401/06/13 الی 1401/06/19
12 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 1401/06/21،22،23 
13 شروع کلاسها 1401/06/27
14 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه 1401/06/30 الی1401/07/30
15 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1401/06/30
16 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز 1401/09/05 الی 1401/09/23
17 پایان مهلت حذف ترم 1401/10/14
18 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا کار عملی و آزمایشگاه به استاد  1401/10/14
19

پایان کلاسهای درسی تمامی مقاطع

1401/10/14
20 شروع و پایان امتحانات دروس عملی و نظری تمامی مقاطع 17/ 10 / 1401 تا  10 / 11 / 1401
21 هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 17 و 19 و 21 دی ماه 1401مختص دروس پایة ریاضی می باشند 
22 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1401/11/24
23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات تمامی مقاطع   16/ 11 /1401
24 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه

30/ 11 /1401

توجه:  تقویم مذکور، درصورت حضوری  بودن کلاس ها قابل اجرا می­باشد. چنانچه تغییری در برنامه ایجاد گردد اطلاع­ رسانی خواهد شد.
تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 براساس پیشنهاد شورای آموزشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه    
1 گزارش گیری از مشروطی، صدور احکام اخراجی و ارسال  به آموزش کل 1401/11/24 الی 1401/12/03
2 انتخاب واحد درس معرفی به استاد 1401/11/01 الی 1401/11/19
3 انتخاب واحد (توسط خود دانشجو) به صورت اینترنتی برای تمام ورودی ها  1401/11/16 الی 1401/11/22
4 شروع کلاسها 1401/11/23
5 حذف و اضافه (حداکثر دو درس) 26و25و1401/11/24
6 پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی  1401/11/30
7 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد 1401/11/27
8 گزارش گیری از ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه  1401/11/30 الی 1401/12/16
9 معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و .... 1402/02/05 الی 1402/02/13
10 مهلت ثبت درخواست دانشجو، برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه سجاد برای تغییر رشته از طریق آموزش دانشکده  1402/02/01 الی 1402/02/31
11 مهلت حذف اضطراری، صرفا یک درس نظری، با رعایت حداقل واحد ها و عدم غیبت بیش از حد مجاز  1402/03/01 الی 1402/03/17
12 پایان مهلت تحویل تکلیف و یا گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد 1402/03/21
13 پایان مهلت حذف ترم 1402/03/21
14 پایان کلاسهای درسی تمامی مقاطع
 
1402/03/22
15 شروع امتحانات دروس عملی و نظری تمامی مقاطع تحصیلی
 
1402/03/23 
16 هفتة اول امتحانات مختص دروس عمومی و از ساعت 9 الی 12  تاریخ های 27 و 29 و 31 خرداد ماه1402 مختص دروس پایة ریاضی می باشند
17 انتخاب واحد درس کارآموزی 1402/04/03  الی 1402/04/13
18 پایان امتحانات ( تمامی مقاطع تحصیلی ) 1402/04/12
19 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع کارشناسی 1402/04/24
20 شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان  1402/04/10  الی 1402/04/27
21 پایان مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد  1402/05/08
22 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات کارشناسی ارشد  1402/05/25
23 پایان مهلت ثبت نهایی نمرات مقطع دکتری 1402/06/01
24 پایان مهلت اخذ مجوز دفاع 1402/06/15
25 پایان مهلت دفاع و ثبت نمره پایان نامه 1402/06/30