امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

اداره پذیرش و ثبت نام

رئیس اداره: آقای مهندس سیدجمال میرقاسمی

شماره تماس:  04432755287 و  04432755298  داخلی 111

کارشناس: آقای امیر شیدائی

شماره تماس:  04432755287 و  04432755298  داخلی 115

کارشناس: آقای یاسر میرزایی

شماره تماس:  04432755287 و  04432755298  داخلی 115

کارشناس: آقای مسلم کریم خانی

شماره تماس:  04432755287 و  04432755298  داخلی 112

--------------------------------------------

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

1- پیگیری و جمع آوری ظرفیت­ های پذیرش مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

2- تنظیم اطلاعیه­ های مربوط به ثبت ­نام، بر اساس دستورالعمل ­های  سازمان سنجش و مصوبات دانشگاه

3- انجام امور مربوط به حوظه نظام وظیفه و معافیت تحصیلی دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ­ای مشمول خدمت سربازی

4- نظارت بر مراحل ثبت نام دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای

5- دریافت و کنترل نهایی پرونده ­های تشکیل شده برای  ورودی­ های جدید در دانشکده ­ها

6- پیگیری و تکمیل پرونده­ های ناقص و درج معافیت تحصیلی در پرونده ­های دانشجویان

7- درج تاییدیه تحصیلی در پرونده دانشجویان و پیگیری تاییدیه های صادر نشده

8- بررسی مغایرت معدل دانشجویان پذیرفته شده بر اساس صرفاً سوابق تحصیلی

9- بررسی و تایید درخواست ­های مجوز خروج از کشور کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه 

10- صدور گواهی اشتغال به تحصیل به نظام وظیفه، سفارت، وزارت علوم

11- درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان(آقایان) در موارد خاص و مورد نیاز

12- بررسی سنوات تحصیلی دانشجویان(آقایان) از نظر اتمام معافیت تحصیلی

13- درخواست سنوات ارفاقی از نظام وظیفه (ارسال نامه به ادارة نظام وظیفه توسط دانشجو)

14- درج مدارک دانشجویان تغییررشته در پرونده جدید دانشجویی

15-بررسی نهائی مدارک و تطبیق واحد دانشجویان جهت فارغ التحصیلی

درخصوص مهمانی و نقل و انتقالات دانشجویی

1-بررسی و اعلام نتیجه تمامی درخواست­ های مهمانی نیمسال و انتقال دائم دانشجویان در طول سال تحصیلی در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای دامپزشکی به عنوان دانشگاه مبداء و مقصد.

2-اجرای رای­ های کمیسیون موارد خاص و کمیسیون ستاد شاهد و دستوالعمل نقل و انتقالات وزارت عتف در خصوص درخواست ­های مهمانی نیمسال و انتقال دائم دانشجویان در طول سال تحصیلی در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ­ای دامپزشکی به عنوان دانشگاه مبداء و مقصد.

3-بررسی و اعلام نتیجه درخواست ­های مهمانی تکدرس دانشجویان در طول سال تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه­ ای دامپزشکی به عنوان دانشگاه مبداء و مقصد.

4-صدور تاییدیه تحصیلی و ارسال نمرات مهمانی دانشجویان مهمان

5-اخذ مشخصات و صدور شماره دانشجویی برای دانشجویان مهمان نیمسال و تکدرس

6-بررسی نهائی مدارک و تطبیق واحد دانشجویان جهت فارغ التحصیلی

درخصوص انصرافی، اخراجی و انتقالی

1-دریافت و تشکیل پرونده دانشجویان انتقالی به دانشگاه ارومیه و ارسال جهت اسکن

2-دریافت ریز نمرات دانشجویان انتقالی ،انصرافی و ارسال به دانشکده ها جهت تطبیق واحد

3-ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به دانشگاه های دیگر

4- درخواست و دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه محرمانه دانشجویان انتقالی به دانشگاه ارومیه

5-ارسال کارت ورود به جلسه و کارنامه محرمانه دانشجویان انتقالی به دانشگاه ­های دیگر

6-صدور احکام دانشجویان انصرافی و اخراجی

7- ابطال معافیت دانشجویان اخراجی و انصرافی

8-بررسی میزان هزینه آموزش رایگان و ثبت درخواست جهت لغو تعهد آموزش رایگان دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای انصرافی و اخراجی از طریق سامانه سجاد

9-لغو حکم انصراف دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل

10-اعلام وصول مدارک دریافتی دانشجویان از دانشگاه های دیگر

11-استعلام کارت آزمون و کارنامه محرمانه و لیست قبول شدگان سازمان سنجش برای دانشجویان فاقد مدارک مربوطه ازسازمان سنجش

12-بررسی و تایید واحد­های گذرانده و میانگین معدل ثبت نامی دانشجویان کارشناسی برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد

13-بررسی نهائی مدارک و تطبیق واحد دانشجویان جهت فارغ التحصیلی

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
مهندس سیدجمال میرقاسمی
044-32755287-8 داخلی 111

اطلاعیه های واحد