امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی

وظایف اداره برنامه‌ریزی آموزشی:

- بررسی و طرح درخواست‌های مربوط به ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید، تغییر نام گروه‌های آموزشی، تغییر عنوان رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی در شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.

- بررسی‌های لازم در زمینه آئین نامه‌های آموزشی و تسلیم نظرات به مقامات ذی‌ربط.

- انجام امور مربوط به اعلام ظرفیت‌های پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تهیه جداول و آمارهای مربوط به امور ظرفیت‌های مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری.

- هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی اعضای هیأت علمی و تهیه آمارهای مربوط به ارزشیابی اعضای هیأت علمی.

- تدوین و ارائه برنامه‏ هاي کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در چارچوب مصوبات ابلاغی وزارت متبوع.