امروز

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

فــرآیـنـدهــا

1- مراجعه دانشجو به سایت دانشگاه و دریافت اطلاعیه ثبت نام

2- دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی

3- ورود به سیستم مدیریت آموزشی(http://sama.urmia.ac.ir)و ثبت نام اینترنتی

4- انتخاب واحد دانشجو از طریق سیستم آموزشی

5- مراجعه دانشجو به دانشکده جهت دریافت کارت دانشجویی و شرکت در کلاسها

6- مراجعه حضوری دانشجو به آموزش دانشکده مربوطه ، براساس برنامه زمانبتدی اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام در وب سایت دانشگاه (http://www.urmia.ac.ir)و ارائه مدارک ثبت نامی و تشکیل پرونده دانشجویی

1- گزارش گیری و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی و عدم مراجعه توسط آموزش دانشکده ها

2- تغییر وضعیت ترمی دانشجویان مهمان،انتقال،انصراف و اخراج توسط آموزش دانشکده ها

3- ثبت و کنترل کلیه گزارشات دانشکده ها توسط اداره ثبت نام

1- دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی و ممهور نمومدن آن توسط آموزش دانشکده

2- مراجعه حضوری به یکی از دفاتر پلیس+10 و اخذ رسید و ارائه آن به اداره ثبت نام

(دانشجویانی که کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت دارند نیازی به درخواست معافیت تحصیلی ندارند)

1- درخواست از اداره ثبت نام جهت تطبیق واحد دروس گذرانده شده قبلی در سایر دانشگاهها

2- مکاتبه با دانشگاه معرفی شده توسط اداره ثبت نام

3- پس از دریافت پاسخ ، ریزنمرات دریافت شده عینا به گروه آمورشی مربوطه ارسال می شود

4- بررسی و تطبیق واحد و تکمیل فرم مربوطه و ارسال به اداره ثبت سوابق تحصیلی توسط آموزش دانشکده

5- ثبت نمرات تطبیق شده توسط اداره ثبت سوابق تحصیلی

1- دانشجویان متقاضی مهمانی بایستی در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اقدام نمایند(قبلا آیین نامه مهمانی و انتقال مطالعه شود)

2- دانشجویان متقاضی مهمانی دارای شرایط خاص از طریق کمسیون موارد خاص و دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق ستاد شاهد و ایثارگر اقدام می کنند.

1- دانشجویان متقاضی انتقال بایستی پس از 4 ترم سابقه مهمان بودن در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اقدام نمایند(قبلا آیین نامه مهمانی و انتقال مطالعه شود)

2- دانشجویان متقاضی انتقال دارای شرایط خاص از طریق کمسیون موارد خاص و دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق ستاد شاهد و ایثارگر اقدام می کنند.

1- دانشویانی که با درخواست مهمانی و یا انتقال دائم آنها از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موافقت گردیده ،میبایست با در دست داشتن فرم تکمیل شده مربوطه از دانشگاه مبدا  به واحد ثبت نام مراجعه کنند

2-انجام فرآیند های ثبت نام دانشجو

1-تکمیل فرم درخواست تغییر رشته توسط دانشجو

2-بررسی احراز کد رشته درخواستی توسط کارشناس مربوطه

3-ارجاع دانشجو به دانشکده جهت اخذ فرم تغییر رشته مربوطه(در صورت احراز کد رشته)

1- درخواست مرخصی و یا حذف ترم دانشجو از طریق دانشکده

2-ارسال درخواست به صورت اتوماسیونی به واحد ثبت نام

3-صدور حکم مرخصی و یا حذف ترم

1- تکمیل فرم درخواست انصراف در دانشکده

2- ارسال درخواست از طریق اتوماسیون به واحد ثبت نام

3-انجام فرآیند های تسویه و حساب دانشجو

4- تحویل مدارک دانشجو با شرایط زیر

  الف: داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم از خدمت(برادران)

  ب  :تسویه حساب هزینه آموزش رایگان (دانشجویان روزانه)

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده

2- بررسی انتخاب واحد دانشجو در ترم مربوطه

3- ارسال ریزنمرات به اداره ثبت سوابق تحصیلی جهت ثبت نمرات

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده از سایر دانشگاه ها

2-ارسال به دانشکده مربوطه جهت تطبیق واحد