امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

1- مراجعه دانشجو به سایت دانشگاه و دریافت اطلاعیه ثبت نام

2- دریافت راهنمای ثبت نام اینترنتی

3- ورود به سیستم مدیریت آموزشی(http://sama.urmia.ac.ir)و ثبت نام اینترنتی

4- انتخاب واحد دانشجو از طریق سیستم آموزشی

5- مراجعه دانشجو به دانشکده جهت دریافت کارت دانشجویی و شرکت در کلاسها

6- مراجعه حضوری دانشجو به آموزش دانشکده مربوطه ، براساس برنامه زمانبتدی اعلام شده در اطلاعیه ثبت نام در وب سایت دانشگاه (http://www.urmia.ac.ir)و ارائه مدارک ثبت نامی و تشکیل پرونده دانشجویی