امروز

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه ترم تابستان 1398 دانشگاه ارومیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی ترم تابستان می رساند دانشگاه ارومیه ترم تابستان 1398 را طبق تقویم زیر برگزار خواهد نمود.

رديف

عنوان

تاريخ

1

انتخاب واحد ترم تابستان به صورت اينترنتي توسط خود دانشجويان(مخصوص دانشجويان دانشگاه اروميه)

1398/04/22 الي 1398/04/26

2

ثبت نام دانشجويان خارج از دانشگاه به صورت حضوري

1398/04/22 الي 1398/04/26

3

شروع كلاسها

29/04/1398

 

دروس ارائه شده:  1-دروس عمومی نظری  2-  تربیت بدنی1 و 2،  4 – دروس پايه، تخصصی و اختیاری

«« دریافت فایل دروس ارائه شده و برنامه کلاسی و امتحانی ترم تابستان 98»»

تذکرات مهم!

*برای استفاده از سیستم  از مرورگر فایرفاکس(Mozilla Firefox) استفاده نمایید.

*حد اقل تشکیل کلاسها 20 نفر خواهد بود.

*هر دانشجو فقط یک بار و حق انتخاب حداکثر 6 واحد درسی را دارد.

محل ثبت نام:   ارومیه- خیابان والفجر2- روبروی صداوسیما- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن تماس:     33379600-044                      محل برگزاری کلاسها : دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

جدول شهريه ترم تابستان 98 دانشگاه اروميه

عنوان

مبلغ

شهريه ثابت

1200000 ريال

هر واحد درس عمومي

480000 ريال

هر واحد درس پايه

840000 ريال

هر واحد درس تخصصي

960000 ريال

تربیت بدنی1 و 2

1200000 ریال

 

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان98  مخصوص دانشجویان داخل دانشگاه ارومیه :

1- واریز مبلغ شهریه محاسبه شده به حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه  ارومیه  نزد بانک ملی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران

2- مراجعه حضوری به  آموزش  دانشکده ادبیات جهت تحویل فیش واریزی و اخذ مجوز انتخاب واحد اینترنتی

3- انتخاب واحد دروس مورد نظر به صورت اینترنتی توسط خود دانشجویان

مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان98  مخصوص دانشجویان خارج از   دانشگاه ارومیه :

1- واریز مبلغ شهریه محا سبه شده به حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه  ارومیه  نزد بانک ملی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران

2- مراجعه حضوری به   سایت کامپیوتری واقع در طبقه همکف ساختمان کلاسها  و یا کافی نت های بیرون دانشکده

3- ورود به سایت دانشگاه ارومیه به آدرس اینترنتی www.urmia.ac.irفقط با مرور گر  Mozilla fire fox

4 -  ورود به سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه با انتخاب نوع کاربر " دانشجویان مهمان" و درج کد ملی

5- ثبت نام  و اخذ شماره دانشجویی مهمان دانشگاه ارومیه( قابل توجه:  ارائه  صحیح  کلیه اطلاعات درخواستی ضروری می باشد.  عواقب ناشی از درج اشتباه اطلاعات بر عهده خود شخص خواهد بود.)

6-  مراجعه به آموزش  دانشکده ادبیات جهت   اعلام شماره  دانشجویی و  تحویل   فرم ثبت نام  و  فیش واریزی  و اخذ مجوز انتخاب  واحد اینترنتی

7- انتخاب واحد دروس مورد نظر به صورت اینترنتی توسط خود دانشجویان از طریق سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه (سمت راست قسمت پایین) و استفاده از شماره دانشجویی مهمان به عنوان کد کاربری و  کد ملی به عنوان کلمه عبور

 

 

دروس کارورزی و عملی درمانگاهی ارائه شده در ترم تابستان98دانشكده  دامپزشکی

رديف

نام درس

كد درس

نوع درس

تعداد واحد

ويژهدانشجويان رشته-ورودي

حداقل تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس

حداکثر دانشجو در یک کلاس

1

عملياتباليني3 

11550048

تخصصی

2

دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ

2

4

2

عملياتباليني5 

11550050

تخصصی

2

دکتری تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ

2

4

3

کارورزی درونی دامهای بزرگ 1

11554071

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

4

کارورزی درونی دامهای بزرگ 2

11554079

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

5

عملیات درمانگاهی بیماریهای درونی دامهای بزرگ

11554064

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

20

6

کارورزی درونی دامهای کوچک 1

11554072

تخصصی

1

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

7

کارورزی درونی دامهای کوچک 2

11554082

تخصصی

1

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

8

کارورزی مرکز تشخیص

11554078

تخصصی

1

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

9

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1

11554074

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

10

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 2

11554084

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

11

کارورزی جراحی دامهای کوچک 1

11554075

تخصصی

1

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

12

کارورزی جراحی دامهای کوچک  2

11554083

تخصصی

1

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

13

کارورزی مامائی 1

11554076

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

14

کارورزی مامائی 2

11554080

تخصصی

2

دکتری عمومی دامپزشکی با رعایت پیشنیاز

4

10

توضیح:

1-     هر دانشجو مجاز است حد اکثر 3 واحد انتخاب نماید

محل تشکیل کلاسها بر اساس تقویم دانشگاهی در محل بیمارستان و درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی واقع در اول جاده سلماس خواهد بود.