امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق (کمی و کیفی) با رویکرد مقاله نویسی ISI و علمی پژوهشی توسط مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

 

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1767