امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند

همزمان با شروع نیمسال دوم تحصیلی 1401، تحویل فوری کارنامه سلامت جسم به همراه نتیجه آزمایشات چهارگانه: 

FBS-CBC-TSH-VIT D

به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تا پایان وقت اداری شنبه 1401/11/30 الزامی بوده و مدت اعلام شده تمدید نخواهد شد.

همچنین تکمیل کارنامه سلامت روان الزامی بوده و دانشجویانی که تا کنون اقدام ننموده اند در اسرع وقت جهت تکمیل به آدرس :

portal.saorg.ir/mentalhealth

مراجعه نمایند.