امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه مهم مصاحبه دکتری 1403-مختص غایبین

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری 1403 دانشگاه ارومیه که در بازه زمانی ثبت نام و ارسال پرونده در سامانه مصاحبه دکتری (از تاریخ 1403/03/14 الی1403/03/18) موفق به بارگذاری مدارک نشده اند و یا با وجود بارگذاری مدارک در روز مصاحبه غایب بوده اند می رساند:

دانشگاه ارومیه از داوطلبان مذکور در روز چهارشنبه مورخ 1403/04/13 به صورت حضوری دعوت به مصاحبه می نماید. لذا خواهشمند است داوطلبان متقاضی انجام مصاحبه با در دست داشتن مدارک ذیل ساعت 8 صبح روز مذکور در محل دانشکده مربوطه حضور بهم رسانند.(مطالعه اطلاعیه مصاحبه دکتری 1403 موجود در سایت دانشگاه ارومیه ضروری می باشد).

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت انجام مصاحبه:

1- تکمیل و ارسال فرم درخواست انجام مصاحبه توسط داوطلب (پیوست اطلاعیه) به ایمیل مدیر گروه محترم (صرفا ازساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ1403/04/06 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ1403/04/12)

**لازم به توضیح است از داوطلبی که فرم درخواست مصاحبه را تکمیل و به مدیر گروه محترم ایمیل ننماید به هیچ عنوان مصاحبه انجام نخواهد گرفت.

2- داوطلب محترم توجه داشته باشید نمره مصاحبه شما صرفا در کد رشته محلی های که در فرم درخواست اعلام می فرمایید ثبت خواهد شد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. لذا در تکمیل فرم درخواست دقت لازم را مبذول فرمایید.

3- واریز مبلغ 2300000 ریال(دویست و سی هزار تومان) بابت هزینه انجام مصاحبه به شماره شبای IR950100004001075203022945 و با شناسه پرداخت 391075255122500001401031225000 بنام عواید اختصاصی دانشگاه ارومیه نزد بانک مرکزی و قابل پرداخت در کلیه شعب بانکها.

** داوطلبان محترم بایستی اصل فیش واریزی را هنگام مصاحبه ارائه فرمایند.

توجه: داوطلبانی که در چند رشته- گرایش متفاوت جهت انجام مصاحبه معرفی شده اند، بایستی به ازای هر رشته –گرایش یک مبلغ 2300000 ریال پرداخت نمایند ولی داوطلبانی که در یک گرایش با دوره های مختلف ( روزانه، شبانه و پردیس ) معرفی شده اند، صرفا یک مبلغ 2300000 ریال واریز نمایند. در صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

4- ارائه کلیه مستندات مذکور در اطلاعیه مصاحبه دکتری 1403 به صورت فیزیکی در هنگام مصاحبه حضوری بسیار مهم و الزامی می باشد.

 

فرم درخواست انجام مصاحبه دکتری1403-غایبین

آدرس پست الکترونیکی مدیران محترم گروه

فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1403

 

"موفقیت و پیروزی شما آرزوی ماست"

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه