امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند جهت آگاهی از نحوه ثبت نام، بارگذاری مدارک و همچنین نحوه انجام مصاحبه لازم می باشد قبل از مراجعه به سایت ثبت نام، فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1403 را بدقت مطالعه نموده و بعد از آماده کردن مدارک اقدام به ورود سامانه نمایند.

زمان ثبت نام: از ساعت 21 روز یکشنبه تاریخ 1403/03/13 تا  ساعت 16 روز جمعه 1403/03/18

 

                                                                                              "آرزوی ما موفقیت شماست"

                                                                                     اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

 

فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1403

فیلم نحوه ثبت نام و بارگذاری مدارک (هزینه ثبت نام برای سال 1403 مبلغ 230 هزار تومان می باشد.)

آدرس سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارک