امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

برگزاری کارگاه مقدماتی و جامع طراحی مدارات الکتریکی با نرم افزار Alitum designer توسط مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه ارومیه

 

 

 

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1889