امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

برگزاری کارگاه مهارت های کسب و کار توسط مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه ارومیه

 

   

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1886