امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

برگزاری کارگاه مهارت های هفتگانه کامپیوتر (ICDL) توسط مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه ارومیه

 

 

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1878