امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

زمان برگزاری: روز پنج شنبه تاریخ 1403/02/20

ساعت برگزاری آزمون UUET: ساعت 11 صبح  (درصورت رسیدن به حد نصاب آزمون برگزار خواهد شد)        

زمان ثبت نام:  1403/01/27 لغایت 1403/02/15  

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها  

مراحل ثبت نام:

۱- واریز هزینه آزمون

                 دانشجویان ایرانی واریز مبلغ :  3.000.000 ریال از طریق آدرس:    https://pay.urmia.ac.ir/form/2/25/3000000 و دریافت شماره مرجع

                دانشجویان خارجی واریز مبلغ :  12.000.000 ریال از طریق آدرس:  https://pay.urmia.ac.ir/form/2/25/12000000 و دریافت شماره مرجع

۲- تکمیل فرم ثبت نام

۳- ارسال مدارک لازم

مدارک لازم برای آزمون :

 فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: درج شماره مرجع مبلغ واریزی در فرم ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر4: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک:

ازطریق پست : ( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت کد پستی 51818-57561 )

حضوری: پردیس نازلو-معاونت آموزشی-آقای کان محبت

 

توزیع کارت ورود به جلسه:  یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها   

داوطلبان نباید هیچگونه وسیله الکترونیکی اعم از تلفن همراه، ساعت هوشمند و ... به هنگام ورود به سالن آزمون به همراه داشته باشند.

 دریافت فرم ثبت نام