امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

تمدید زمان اخذ مجوز دفاع:

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی دفاع در نیمسال جاری می رساند، آخرین فرصت اخذ مجوز دفاع تا 21 بهمن ماه تمدید شده است. لازم به توضیح می باشد آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری همان 26بهمن ماه خواهد بود.

دانشجویان متقاضی دفاع هرچه سریعتر در این بازه محدود باقیمانده نسبت به ثبت پایان نامه و رساله در سامانه پژوهشیار اقدام نمایند تا قبل از پایان فرصت مربوطه مجوز دفاع صادر شده باشد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه