امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره های موجود در کهاد دانشگاه ارومیه

جهت مشاهده دروس هر دوره و همچنین برنامه کلاسی و امتحانی دروس ارایه شده در نیمسال دوم (14022) بر روی هر دوره کلیک نمایید

آمار

برق

ریاضی

زمین شناسی

زیست جانوری

زیست گیاهی

علوم باغبانی

علوم ورزشی

فیزیک

کامپیوتر

مدیریت مالی

معدن

معماری

مواد