امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بسمه تعالی

بدینوسیله با توجه به بخشنامه معاونت محترم وظیفه عمومی و امکان تسهیلات در خصوص صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمولی که تاریخ معافیت تحصیلی یا سنوات ارفاقی آنها خاتمه یافته و یا اقدام به درخواست معافیت تحصیلی در سامانه سخا ننموده اند، برای آخرین بار مهلت داده شده حداکثر تا تاریخ 1402/09/21 به اداره پذیرش و امور مشمولین مراجعه نموده و جهت اخذ معافیت تحصیلی و سنوات ارفاقی خود اقدام نمایند در غیر این صورت بعنوان مشمول غایب محسوب شده و از تحصیل آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه