امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

برگزاری کارگاه گوهر تراشی توسط مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

 

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1776