امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

برگزاری کارگاه کار با نرم افزار CATIA مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان

 

 جهت مشاهده سرفصل های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1756