امروز

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام گروهی

ثبت نام از طریق لینک:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/skill-training-center/reg-form

لینک پرداخت:

https://pay.urmia.ac.ir/form

درگاه: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بابت: مرکز مدیریت مهارت آموزی

سرفصل مطالب دوره تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار R

Ø     آشنایی با محیط نرم‌افزار

Ø     آشنایی کار با عملگرها، بردارها و ماتریس­ها

Ø     تجزیه و تحلیل داده‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری

Ø     ترسیم نمودارهای مرتبط با داده­های توصیفی

Ø     تجزیه آزمون t جفت شده و جفت نشده

Ø     تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین‌ها برای طرح‌های پایه (کاملا تصادفی متعادل و نامتعادل، بلوک‌های کامل تصادفی و مربع لاتین)

Ø     تجزیه آزمایشات دو عاملی شامل: آزمایش فاکتوریل 2 عاملی، طرح کرت‌های خرد شده، طرح کرت های خرد شده در زمان، طرح کرت های نواری خرد شده

Ø     تجزیه آزمایشات سه عاملی شامل: آزمایش فاکتوریل 3 عاملی، طرح کرت‌های دوبار خرد شده

Ø     تجزیه‌های آماری چند متغیره (همبستگی، رگرسیون، تجزیه کلاستر و مولفه‌های اصلی)

Ø     استفاده از پکیج­های مختلف برای سایر تجزیه

 

سرفصل مطالب دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار Arc GIS

Ø     مبانی جی آی اس و نصب نرم افزار

Ø     ژئورفرنس کردن نقشه ها

Ø     رقومی سازی و دیجیت نقشه ها

Ø     تهیه خطوط تراز و ایجاد نقشه دم

Ø     آموزش رفع خطاهای دم

Ø     تهیه نقشه شیب و جهت

Ø     دانلود دم ۱۲.۵ متر

Ø     آموزش کار با داده های گوگل ارث

Ø     تهیه نقشه زمین شناسی و کاربری اراضی

Ø     جداسازی داده های آموزشی و اعتبارسنجی

Ø     پهنه بندی و روش های ارزیابی مدل ها

 

سرفصل مطالب کارگاه اصول نگارش مقالات علمی

Ø     تعریف مقاله، اهمیت و ضرور نگارش مقاله

Ø     آشنایی با انواع مقالات و منابع دریافت مقالات

Ø     نحوه نوشتن یک مقاله معتبر علمی برای مجلات ISI

Ø     آشنایی با ساختار مقاله و نکات لازم برای نگارش مقاله

Ø     آموزش نحوه مرجع دهی و منبع نویسی با نرم افزار

Ø     آشنایی با سرقت ادبی و شاخص‌های ارزیابی مقاله

Ø     بررسی فرآیند ارسال مقالات و سابمیت یک مقاله

 

سرفصل مطالب کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی

Ø     آشنایی با موتورهای جستجو

Ø     تعریف پروپوزال

Ø     انتخاب موضوع تحقیق

Ø     اهمیت و ضرورت تحقیق

Ø     مروری بر پیشینه تحقیق

Ø     روش تجزیه و تحلیل داده‌ها