امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه معرفی دانش آموختگان رتبه اول مقاطع کارشناسی پیوسته

(جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال1402)

به اطلاع کلیه دانش جویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در آزمون تحصیلات تکمیلی1402 شرکت نموده اند و بر اساس مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان رتبه اول کارشناسی محسوب می شوند می رساند؛ متقاضیان لازم است جهت اعمال سهمیه رتبه اولی فرم مخصوص تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول (مندرج در صفحه 510 دفترچه راهنمای انتخاب رشته )را تهیه و بعد از تکمیل آن با خط خوانا و بدون قلم خوردگی به تایید و امضاء اداره استعدادهای درخشان معاونت آموزشی دانشگاه رسانده و حداکثر تا پایان وقت اداره روز چهارشنبه1402/04/21به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه آقای عنانی شخصا تحویل نمایند. لازم به توضیح است متقاضیان بایستی در مقطع کارشناسی دانش آموخته باشند.