امروز

جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری سال 1402 دانشگاه ارومیه می رساند مهلت ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه مصاحبه دانشگاه ارومیه تا ساعت 24 روز جمعه (1402/3/5) تمدید شد. لازم به توضیح است به دلیل شروع مصاحبه از تاریخ 1402/3/6 این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.