امروز

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند جهت آگاهی از نحوه ثبت نام، بارگذاری مدارک و همچنین نحوه انجام مصاحبه لازم می باشد قبل از مراجعه به سایت ثبت نام، فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1402  را بدقت مطالعه نموده و بعد از آماده کردن مدارک اقدام به ورود سامانه نمایند.

زمان ثبت نام: از ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1402/02/30 تا ساعت 15 روز چهارشنبه 1402/03/03

 

                                                                                              "آرزوی ما موفقیت شماست"

                                                                                     اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

 

 فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1402

فیلم نحوه ثبت نام و بارگذاری مدارک  (هزینه ثبت نام برای سال 1402 مبلغ 175 هزار تومان می باشد.)

آدرس سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارک