امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

زمان برگزاری: روز پنج شنبه تاریخ 1402/02/28         

 ساعت برگزاری آزمون UUET: ساعت 1 بعد ازظهر (درصورت رسیدن به حد نصاب آزمون برگزار خواهد شد)        

زمان ثبت نام:  1402/02/10لغایت 1402/02/25  

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها  

مبلغ واریزی(اصل فیش واریزی بایستی ارسال گردد) :

برای داوطلبان آزمون UUET :  2.000.000 ریال به شماره حساب IR950100004001075203022945 با شماره شناسه 391075255122500001401031225000 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

-هزینه ثبت نام دانشجویان خارجی:   10.000.000 ریال به شماره حساب IR950100004001075203022945 با شماره شناسه 391075255122500001401031225000 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

- برگزاری  آزمون منوط به تکمیل ظرفیت خواهد بود.

مدارک لازم برای آزمون :

 فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: ارسال اصل فیش واریزی الزامی می باشد.

تذکر4: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک:

ازطریق پست : ( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت کد پستی 51818-57561 )

حضوری: پردیس نازلو-معاونت آموزشی-آقای کان محبت

 

توزیع کارت ورود به جلسه:  یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها   

جهت حفظ سلامت کلیه داوطلبان در آزمون، به همراه داشتن ماسک  الزامی می باشد. در غیر این صورت از ورود به حوزه امتحانی جلوگیری خواهد گردید.

داوطلبان نباید هیچگونه وسیله الکترونیکی اعم از تلفن همراه، ساعت هوشمند و ... به هنگام ورود به سالن آزمون به همراه داشته باشند.

 

دریافت فرم ثبت نام