امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

 اطلاعیه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال برای سال تحصیلی 1403-1402 

 به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال برای سال تحصیلی 1403-1402  می رساند سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  (http://portal.saorg.ir)  ازتاریخ 1402/02/01 الی 1402/02/31 فعال خواهد شد 

کلیه دانشجویان متقاضی بایستی پس از مطالعه دقیق آیین نامه مهمانی و انتقالی، در صورت احراز شرایط مندرج در سامانه، نسبت به تکمیل مشخصات اقدام نمایند. لازم به ذکر است به درخواستهای خارج از موعد مقرر، خارج از سامانه و مغایر با آیین نامه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه-اداره پذیرش و ثبت نام