امروز

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲

دانشگاه ارومیه به منظور ارتقای کیفی دوره های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری، بر اساس ابلاغیه 3078622 مورخ 1401/10/17 در تمامی رشته-گرایشهای دوره دکتری(جدول شماره4) که در سال تحصیلی 1403-1402 دارای ظرفیت پذیرش روزانه از طریق آزمون دکتری هستند، طبق شیوه نامه اجرایی شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان پذیرش می کند.

 

دانلود شیوه نامه پذیرش

دانلود فایل ورد فرم تقاضاي پذيرش در دوره دكتري بدون آزمون دانشگاه ارومیه براي سال تحصيلي 1403