امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان دانشگاه ارومیه در مقطع کارشناسی که مدرک دیپلم خود را در بهمن ماه1401اخذ نموده اند(یا باتاخیر و پس از تاریخ 1401/06/31 اخذ نموده اند) می رساند بنابر مجوز سازمان سنجش آموزش کشور این دسته از پذیرفته شدگان می توانند جهت ثبت نام، در تاریخ های 6 و 7 اسفند 1401 با در دست داشتن مدارک ثبت نامی به اداره ثبت نام دانشگاه ارومیه مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه