امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

دوره های موجود در کهاد دانشگاه ارومیه

جهت مشاهده دروس هر دوره و همچنین برنامه کلاسی و امتحانی دروس ارایه شده در نیمسال اول (14021) بر روی هر دوره کلیک نمایید

مقطع کارشناسی:

آمار

زیست شناسی- علوم جانوری

زیست شناسی- علوم گیاهی

علوم باغبانی

فیزیک

مدیریت مالی

معماری

مهندسی معدن

مهندسی مواد

مهندسی کامپیوتر

علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای

زمین شناسی

 برق

ریاضی

 

مقطع کارشناسی ارشد:

مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای