امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

دوره های موجود در کهاد دانشگاه ارومیه

جهت مشاهده دروس هر دوره و همچنین برنامه کلاسی و امتحانی دروس ارایه شده در نیمسال دوم(14012) بر روی هر دوره کلیک نمایید

مقطع کارشناسی:

آمار

ریاضی

زیست شناسی- علوم جانوری

زیست شناسی- علوم گیاهی

علوم باغبانی

فیزیک

مدیریت مالی

معماری

مهندسی برق

مهندسی معدن

مهندسی مواد

مهندسی کامپیوتر

مقطع کارشناسی ارشد:

مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای