امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند آزمون زبان دانشگاه ارومیه در تاریخ 1401/12/18 برگزار خواهد شد.

نحوه و شرایط ثبت نام، از طریق همین سایت اطالاع رسانی خواهد شد.

 

زمان برگزاری آزمون:  روز پنج شنبه تاریخ 1401/12/18