امروز

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

به اطلاع می رساند دانشجویان پذیرفته شده جهت ثبت نام از تاریخ 18 الی 19 بهمن ماه با مراجعه به صفحه ثبت نام ورودی های جدید ابتدا به صورت اینترنتی و سپس با تکمیل مدارک درخواستی به صورت حضوری به اداره ثبت نام آموزش کل مراجعه نمایند.

لینک صفحه ثبت نام ورودی های جدید:

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/St-Register

برای آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت نام به اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی صرفا با سوابق تحصیلی بهمن دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 1402-1401

مراجعه نمایید.

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی صرفا با سوابق تحصیلی بهمن دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 1402-1401