امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مهمان تابستان خارج از دانشگاه ارومیه می رساند با توجه به خاتمه زمان ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه ارومیه و شروع کلاس ها از روز شنبه اول مرداد1401؛ صرفا ارسال نامه مهمانی و انجام ثبت نام اینترنتی به منزله انتخاب واحد و ثبت نام قطعی دانشجویان نمی باشد. لذا بعد از دریافت شماره دانشجویی از سامانه ثبت نام باید با استفاده شماره دانشجویی و کد ملی خود وارد سامانه هم آوا شده و پس از محاسبه و پرداخت برخط شهریه نسبت به انتخاب دروس مورد نظر خود اقدام نمایند. در غیر این صورت ثبت نام اولیه انجام شده توسط آموزش دانشگاه لغو خواهد شد. آخرین زمان برای پرداخت شهریه و انجام انتخاب واحد، جمعه مورخ 1401/04/31 می باشد. در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل با شماره 04433379600 تماس حاصل فرمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه