امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

زمان برگزاری: روز پنج شنبه تاریخ 1401/04/16

ساعت برگزاری آزمون EAP : ساعت 2 بعد ازظهر

ساعت برگزاری آزمون UUET: ساعت 5 بعد ازظهر        

زمان ثبت نام:  1401/03/16 لغایت 1401/04/09   

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها  

مبلغ واریزی(اصل فیش واریزی بایستی ارسال گردد) :

برای داوطلبان آزمون UUET :  1.800.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

برای داوطلبان آزمون دوره  EAP :  1.300.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

 

- برگزاری آزمون EAP منوط به تکمیل ظرفیت خواهد بود.

مدارک لازم برای هر دو آزمون :

 فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.(در صورت شرکت در هر دو آزمون، برای هر آزمون  فرم تکمیل شود)

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: ارسال اصل فیش واریزی الزامی می باشد.

تذکر4: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک(صرفا ازطریق پست) :

( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت

کد پستی 51818-57561 )

 

توزیع کارت ورود به جلسه:  دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها   

جهت حفظ سلامت کلیه داوطلبان در آزمون، به همراه داشتن ماسک  الزامی می باشد. در غیر این صورت از ورود به حوزه امتحانی جلوگیری خواهد گردید.

داوطلبان نباید هیچگونه وسیله الکترونیکی اعم از تلفن همراه، ساعت هوشمند و ... به هنگام ورود به سالن آزمون به همراه داشته باشند.

 

دریافت فرم ثبت نام