امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

به اطلاع داوطلبان مصاحبه دکتری سال 1401 دانشگاه ارومیه می رساند فرصت ثبت نام و بارگزاری مدارک در سامانه مصاحبه تا ساعت 24 شب جمعه (1401/3/6) تمدید شد. لازم به توضیح است به دلیل شروع مصاحبه از تاریخ 1401/3/7 این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.