امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال می رساند برای سالتحصیلی 1402-1401 سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس (http://portal.saorg.ir) ازتاریخ 31-1 اردیبهشت 1401 فعال خواهد شد.کلیه دانشجویان متقاضی بایستی پس از مطالعه دقیق آیین نامه مهمانی و انتقالی، در صورت احراز شرایط مندرج در سامانه، نسبت به تکمیل مشخصات اقدام نمایند.لازم به ذکر است به درخواستهای خارج از موعد مقرر، خارج از سامانه و مغایر با آیین نامه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دستورالعمل مهمانی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه-اداره ثبت نام