امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

     اطلاعیه فوری دفتر هدایت استعداد درخشان دانشگاه

با توجه به نامه شماره 339233/2 مورخ 1400/12/17 معاونت محترم آموزشی وزرات علوم و تحقیقات فناوری، از بین دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته ورودی سال 97 که جزو پانزده درصد برتر، دانشگاه‌های پیام نور، آزاد، علمی و کاربردی می‌باشند. درصورت تمایل و شرکت در پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه برای سالتحصیلی 1402-1401، فرصت دارند مدارک لازم را از تاریخ 1400/12/25 تا تاریخ 1401/01/31  از طریق پست به آدرس قید شده در فراخوان (پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه برای سال تحصیلی1402-1401) ارسال نمایند. (فقط به مدارک ارسالی دانشجویان دانشگاه‌های ذکرشده ترتیب اثرخواهد شد).

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1556

https://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/faraxan%20...

                                                            

با آرزوی موفقیت

دفتر هدایت واستعدادهای درخشان

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی