امروز

شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه قطعی سامانه های آموزشی در روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 اسفند 1400

بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند سامانه های آموزشی دانشگاه(هم آوا و ریلاین) در روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 اسفند 1400 به علت تعمیرات در دسترس نخواهد بود.

معاونت آموزش دانشگاه