امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی مشمول(برادران) ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 :

به اطلاع  می رساند به استناد نامه شماره 4/127137 تارخ 1400/12/17 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری و موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص دانشجویانی که فاقد معافیت تحصیلی می باشند، لازم است در اسرع وقت (آخرین مهلت 1400/12/29 ) با دریافت فرم معرفی به نظام وظیفه با مراجعه به پلیس +10 نسبت به دریافت معافیت تحصیلی مراجعه وبعد از دریافت معافیت تحصیلی، به کارشناس مسئول مقطع تحصیلی مربوطه ارسال نمایند. پیرو نامه مذکور، نظام وظیفه از ادامه تحصیل دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی ممانعت به عمل آورده و مسئولیت بر عهده دانشجو خواهد بود.

فرم درخواست معافیت تحصیلی