امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

دانشجویان محترم ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان سهمیه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، برای مشاهده شماره دانشجویی خود لینک زیر را انتخاب نمایید:

اسامی و شماره دانشجویی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد در سال1400