امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری دانشگاه ارومیه

 ضمن خیر مقدم،  به اطلاع دانشجویان کاردانی،کارشناسی و دکتری حرفه ای دامپزشکی پذیرفته شده آزمون سراسری سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه ارومیه می رساند، پیرو اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی 1401-1400 دانشگاه، در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک تحصیلی وثبت نامی به آدرس مندرج در اطلاعیه (صفحه اول سایت دانشگاه ارومیه با عنوان ثبت نام دانشجویان ورودی) اقدام نمائید و حتماً رسید تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم کد رهگیری تاییدیه تحصیلی (دیپلم)از آدرس https:\\emt.medu.ir و تکمیل فرم صدور معافیت تحصیلی  نظام وظیفه برای آقایان مختص دوره دانشگاه (دانشجو با در دست داشتن عین فرم تکمیل شده فوق{در فرم های عمومی} + کپی مدرک دیپلم(نظام آموزشی3-3-6) یا پیش دانشگاهی +پرینت ثبت نام اینترنتی در دانشگاه ارومیه+کارت ملی به نزدیک ترین دفتر پلیس +10 در محل سکونت خود مراجعه نموده) و یا ثبت درخواست معافیت تحصیلی به صورت اینترنتی به همراه سایر مدارک ارسال گردد. (درصورت عدم دریافت کامل مدارک تحصیلی وثبت نامی تا تاریخ 10/08/1400  لغو قبولی می گردد.)

دانشجو موظف است با شماره دانشجویی وکد ملی پس از ورود به سامانه هم آوا  ضمن کنترل انتخاب واحد پس  ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی (صفحه اول سایت دانشگاه) در کلاسها حضور داشته باشد در صورت عدم حضور در کلاسهای درسی غیبت در جلسه محسوب شده  و برابر مقررات آموزشی منجر به حذف درس شده و مسئولیت آن متوجه خود دانشجو خواهد بود. ضمناً در صورت عدم ورود به سامانه یادگیری با شماره تماسهای مندرج در سامانه کارشناس مسئول دانشکده تماس بگیرید.

 آموزش کل دانشگاه