امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال 1400 می رساند زمان ثبت نام اینترنتی تا تاریخ 1400/07/13 تمدید گردید. پذیرفته شدگانی که بنابر دلایلی نتوانسته اند ثبت نام اینترنتی خود را تا کنون به انجام رسانند در فرصت ایجاد شده نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایند.

با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید توسط دانشکده مربوطه انجام خواهد شد و دانشجویان می توانند از روز جمعه مورخ 1400/07/16 با ورود به سامانه آموزشی دانشگاه(هم آوا)، برنامه کلاسی خود را مشاهده نمایند و از روز شنبه مورخ 1400/07/17 وارد سامانه یادگیری الکترونیکی(ریلاین) شده و طبق برنامه در کلاس های خود به صورت مجازی شرکت نمایند.

کد کاربری برای ورود به سامانه هم آوا: شماره دانشجویی و کلمه عبور: کد ملی دانشجویان عزیز خواهد بود.

نحوه ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی(ریلاین): https://lms.urmia.ac.ir/Home/Content/1

 

معاونت آموزشی دانشگاه