امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجویان مشروط می توانند بیش از سقف مجاز در نیمسال 14001 درس انتخاب نمایند برای این منظور پایان حذف و اضافه تا ساعت 24 پنجشنبه مورخ 1400/07/01 تمدید گردید. لازم به ذکر است محدودیت اخذ بیش از دو درس در حذف وجود ندارد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه