امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

زمان برگزاری: روز پنج شنبه تاریخ 1400/08/06

ساعت برگزاری آزمون EAP : ساعت 2 بعد ازظهر

ساعت برگزاری آزمون UUET: ساعت 5 بعد ازظهر        

زمان ثبت نام:  1400/06/30 لغایت 1400/07/30   

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها  

مبلغ واریزی :

برای داوطلبان آزمون UUET :  1.500.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

برای داوطلبان آزمون دوره  EAP :  1.000.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

 

- برگزاری آزمون EAP منوط به تکمیل ظرفیت خواهد بود.

مدارک لازم برای هر دو آزمون :

 فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.(در صورت شرکت در هر دو آزمون، برای هر آزمون  فرم تکمیل شود)

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک(صرفا ازطریق پست) :

( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت

کد پستی 51818-57561 )

 

توزیع کارت ورود به جلسه:  دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.

محل برگزاری آزمون : پردیس نازلو- ساختمان کلاسها   

جهت حفظ سلامت کلیه داوطلبان در آزمون، به همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد. در غیر این صورت از ورود به حوزه امتحانی جلوگیری خواهد گردید.

داوطلبان نباید هیچگونه وسیله الکترونیکی اعم از تلفن همراه، ساعت هوشمند و ... به هنگام ورود به سالن آزمون به همراه داشته باشند.

 

دریافت فرم ثبت نام