امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

 

قابل توجه دانشجويان محترم!

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند انتخاب واحد نیمسال 14001 تا روز شنبه مورخ 1400/06/27 تمدید گردید لازم به ذکر است شروع کلاس ها به صورت مجازی طبق برنامه از روز شنبه مورخ 1400/06/27 آغاز خواهد شد. همچنین حذف و اضافه از روز یکشنبه مورخ 1400/06/29 تا روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 انجام خواهد شد.

از دانشجویان محترم تقاضا می شود نسبت به انجام و تکمیل انتخاب واحد خود در نیمسال 14001 اقدام نمایند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه